Spring til indhold

Tilblivelsens dialektik

En undersøgelse af den marxistiske udviklingsidés aktualitet

Forfatter Anders Laubjerg

Tilblivelsens dialektiktik er en kritisk analyse af Karl Marx’ teoretiske medansvar for ”den virkeliggjorte socialismes” opbygning og endelige sammenbrud. Undersøgelsen konkluderer, at Marx foruden en kritik af den politiske økonomi har efterladt sig en formationsteori om det menneskelige samfunds almene udviklingsforløb. Formationsteorien indeholder mange blivende synspunkter men også en profeti om kapitalismens afløsning af én på videnskab baseret socialistisk samfund, hvor planøkonomi har fortrængt markedet og dets prisdannelse. Hvad det sidste angår er det én af undersøgelsens konklusioner, at den på samfundsvidenskab virkeliggjorte socialisme bryder sammen under trykket fra den socialistiske virkeligheds mangel på brugbar samfundsvidenskab.

Privatforlaget 2002.
To bind: 619 sider. Restoplag på ALLGOpress: Forlagspris: 199 kr.