Spring til indhold

Forfattere

Anders Laubjerg

Født i 1952 på Thyholm med udsigt ud over Limfjordens vande. I 1960 sælger familien den fædrene gård. Ringkøbing og senere Lem – Smedenes By – bliver familiens nye bopæl. I tre år rejser den litterært interesserede Laubjerg mellem Lem og Tarm med en afsluttende matematisk-fysisk studentereksamen. Derefter kalder Europas landeveje. Et år bliver brugt til at trave så godt som alle Europas lande igennem – vest som øst – finansieret gennem kortere jobs som tillært maskinarbejder i Smedenes By.

Med efterfølgende bopæl i København bliver Burmeister & Wains Skibsbyggeri Laubjerg arbejdsplads i 18 år – nu som tillært skibsbygger. I 70’erne arbejder der på B&W over 3.000 arbejdere med etnisk oprindelse i omkring 25 lande. Identiteterne er forskellige, men sammenholdet er stærkt – det bygger på fællesskab i forskellighed. Snart er den tillærte skibsbygger næstformand i sin faglige klub, senere er han Fællesklubbens ”rejsekonge” med ansvar for et omfattende netværk til skibsværfter i det meste af Europa – herunder Østeuropa (Polen, DDR, Sovjet og Ungarn). Arbejdet byder også på rejser til værfter i Japan og Sydkorea. Arbejderne på B&W Skibsværft på Refshaleøen kendes som Øens folk. Øen er lille, men udsynet og netværket er stort.

I 1993 vælges Laubjerg til afdelingsformand for de københavnske skibssmede under fagforbundet Dansk Metal. De næste 14 år går med at samle 10 forskellige og ofte indbyrdes stridende metalafdelinger til én afdeling: Metal Hovedstaden. Fællesskab i forskellighed. Af venlige kammerater får den tillærte skibsbygger endelig sit svendebrev i 2002: Svend i afdelingssammenlægninger.
Foruden at være blevet far til to børn i 90’erne springer Laubjerg i nullerne ud som forfatter. Den store bølge omhandler København som en industriby i 1900-tallet fortalt gennem interviews med 30 smede- og maskinarbejdere. Senere følger Det største håb. Bogen er en rejsebeskrivelse til kommunismens indre fortalt som Laubjergs snesevis af rejser til Østeuropa frem til et par år efter Murens fald.

På Dansk Metals kongres i 2012 bliver Laubjerg valgt til forbundsledelsen som organisationssekretær. Endnu engang står opgaven på at skabe fællesskab i forskellighed mellem afdelinger spredt ud over landet med en omfattende underskov af tillidsvalgte fra små og store arbejdspladser. Parallelt hermed tiltræder Laubjerg stillingen som forstander på kursuscenteret Metalskolen Jørlunde.
I 2017 går Laubjerg på pension. Han melder sig ind i Skibssmedenes Seniorklub, hvor medlemmerne snart vælger ham til formand. Samtidigt står nye rejser på dagsordenen til lande i og uden for Europa. På rejserne samles der inspiration til nye bøger – denne gang om værdighed og krænkelse.

Henrik Stilling
Formand for Metal Hovedstaden

Lensa Gjedde Olsen

Født i 1955 i Jægersborg, Lyngby-Tårbæk kommune nord for København. Faderen er bornholmer og moderen er grønlænder. Hjemmet er multietnisk inden for det samme kongerige. Ikke mindst den grønlandske kultur er nærværende i hjemmet, hvor døren altid står åben for grønlændere på besøg eller på studieophold i Danmark. Med ungdomsår i 70’erne bliver Lensa student fra Det frie Gymnasium i Bagsværd i 1974 med efterfølgende studieår på Roskilde Universitets Center (RUC). Studieårene slutter som cand.mag. i historie og samfundsfag, og gennem mange år arbejder Lensa som lektor på Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus på Frederiksberg. Her trækker Lensa med en efteruddannelse i erhvervsøkonomi mange elever til dette nye gymnasiefag.

Forfatterskabet vækkes, da Lensa i forbindelse med oprydning i forældrenes kælder i Lyngby finder sin farfars dagbog fra årene som præst på De dansk vestindiske Øer i Caribien. Dagbogen vækker en interesse for slægtsforskning herunder en interesse for kildeforskning. Hvor findes døren til fortiden? Fortiden gemmer sig ikke blot i bibliotekernes bøger, men også i personarkiver, der ligger gemt i Rigsarkivet, i kirkebøger, folketællinger og interviews.

Dansk kolonihistorie fortalt som en slægtshistorie, dvs. som den lille fortælling i den store historie udkommer som bog i 2008 (Rødder i nord og syd) med hovedvægten lagt på Dansk Vestindien på baggrund af pastor Ejnar Olsens dagbog. To år senere udkommer bogen på ALLGOpress i en udvidet udgave og med en større uddybning af den grønlandske kolonihistorie, hvor Lensas morfar, det mangeårige nordgrønlandske landsrådsmedlem Frederik Lynge med Danmarks nye grundlov fra 1953 vælges til det danske Folketing. Igen er genren den lille fortælling i den store historie. Begge Lensas bedstefædre kommer tæt på kolonihistorien. Ejnar Olsen deltager som vidne i Rigsdagskommissionens kortlæggelse af forholdene på Dansk Vestindien i perioden op til salget af kolonien i 1917. Frederik Lynge underskriver i FN Grønlands ophør som koloni i 1954 under verdenssamfundets bevågenhed året efter, at Grønland er indlemmet i Danmark som et amt.

AL