Spring til indhold

Udgivelser

Europa i værdighedens navn

En fortælling om fællesskab i forskellighed.

Forfatter Anders Laubjerg

Dette er en fortælling om europæernes lange rejse fra humanismen og verdensborgeren Erasmus af Rotterdam til franskmanden og europæeren Jean Monnet, maskinmesteren bag Det europæiske Fællesskab. Det er fortællingen om verdenssamfundets lange rejse frem til formuleringen af universelle menneskerettigheder omsat i juridisk gældende konventioner, dvs. frem til FN’s erklæring om, at ”alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder” og Det europæiske Fællesskabs erklæring om, at ”den menneskelige værdighed er ukrænkelig”. Europa i værdighedens navn er den gode fortælling om europæere, der søger fællesskab i forskellighed, der erklæret måler lighed med den samme målestok og som søger løsninger, der både er løsninger for os og for de andre.

Forlag: ALLGOpress, september 2022.
275 sider. Forlagspris: 199 kr.

Europa i krænkelsens navn

En fortælling om identitet i forskellighed

Forfatter Anders Laubjerg

Dette er en fortælling om os og dem, om europæerne, der taler om frihed og lighed og indforstået måler ligheden med to forskellige målestokke. Fortællingen følger europæerne i handelens og opdagelsernes spor til mødet med de andre ude i den store, vide verden. For så vidt som mødet med de andre overskrider handelens ligeværdige relation, tilpasses mødet med de fremmede og det fremmede til europæernes egen retfærdighedsforståelse. Over tid finder mødet sin legitimation i troens navn, i oplysningens navn, i civilisationens og udviklingens navn, i folkets og demokratiets navn. På hjemmefronten undergår forståelsen af, hvem vi er samtidig en forvandling. Med tiden banker bønder og arbejdere, nationale og etniske minoriteter, den halve himmel (kvinderne) samt seksuelle minoriteter på ligeværdighedens dør med krav om inklusion, dvs. med krav om, at lighed ikke indforstået måles med to forskellige målestokke. Europa i krænkelsens navn er en historisk fortælling, der forsøger at indkredse enhver krænkelses inderste DNA.

Forlag: ALLGOpress, februar 2023.
306 sider. Forlagspris: 199 kr.

Rødder i nord og syd

Grønlandsk og dansk-vestindisk kolonihistorie

Forfatter Lensa Gjedde Olsen

I 1917 sælger Danmark tropekolonien Dansk Vestindien til USA. Med grundlovsændringen i 1953 forvandles Grønland fra dansk koloni til et amt i Danmark. Rødder i nord og syd er fortællingen om forfatterens farfar pastor Einer Olsens år i Dansk Vestindien under Første Verdenskrig med særlig omtale af landarbejderkonflikten i 1916 og salget af øerne året efter. Bogens anden halvdel omhandler forfatterens morfar Frederik Lynge, fangersøn fra Qornoq i Godthåbsfjorden, mangeårigt medlem af det grønlandske landsråd for Nordgrønland, medlem af Folketinget fra 1953-57. I modsætning til den danske tropeø skal Grønland udvikles og moderniseres. Fremskridtet kalder i kapløb med en grønlandsk identitet forankret i sprog og kultur, i slægt og natur, som også kræver sin plads og rettighed. Bogen er den lille fortælling i den store historie – såvel slægtsfortælling som kolonihistorie.

Forlag: ALLGOpress 2010. Bogen er udsolgt men findes som E-bog på saxo.com.

Det største håb

Erindringer fra rejser bag Jerntæppet

Forfatter Anders Laubjerg

Den 9. november 1989 slutter en epoke. Den dag går der hul i Berlinmuren. Få dage forinden har én million østtyskere demonstreret på Alexander Platz i Berlin under slagordet ”Vi er folket”. Stemningen er euforisk, og i tusindvis strømmer østberlinerne til grænseovergangene, hvor champagnepropperne springer, trabierne oser og tidligere fjender omfavner hinanden i en rus af håb til en ny og bedre verden. Den kolde Krig er ophørt. Europas østvendte ansigt har mistet et samfundssystem og Europas vestvendte ansigt et fjendebillede. Det største håb er forfatterens erindringer fra private og arbejdsrelaterede rejser rundt i det gamle Østeuropa – fra midten af 70’erne og frem til år 1992 – året efter Sovjetunionens sammenbrud. Til fortællingen er tilføjet et kapitel om Den sidste rejse, en rejse til Cuba i 1997, hvor 40 mænd rejser ud og 38 vender tilbage.

Forlag: ALLGOpress 2009.
278 sider. Forlagspris: 199 kr.

Den store bølge

Erindringsbilleder fra københavnske industriarbejdspladser

Forfatter Anders Laubjerg

Dette er en kulturhistorisk beskrivelse af arbejdslivet på de største københavnske industriarbejdspladser i 1900-tallet, baseret på interviews med 30 smede og maskinarbejdere. Der berettes om familiemæssige rødder, om værkstedsliv og sammenhold, om fagligt fællesskab og politisk engagement inden for en arbejderkultur, der som en anden bølge strømmer ind over København i 1890’erne for hundrede år senere så småt at trække sig tilbage igen.

Sohns forlag 2006. Bogen er udsolgt men findes som E-bog på Saxo.com.

Tilblivelsens dialektik

En undersøgelse af den marxistiske udviklingsidés aktualitet

Forfatter Anders Laubjerg

Tilblivelsens dialektiktik er en kritisk analyse af Karl Marx’ teoretiske medansvar for ”den virkeliggjorte socialismes” opbygning og endelige sammenbrud. Undersøgelsen konkluderer, at Marx foruden en kritik af den politiske økonomi har efterladt sig en formationsteori om det menneskelige samfunds almene udviklingsforløb. Formationsteorien indeholder mange blivende synspunkter men også en profeti om kapitalismens afløsning af én på videnskab baseret socialistisk samfund, hvor planøkonomi har fortrængt markedet og dets prisdannelse. Hvad det sidste angår er det én af undersøgelsens konklusioner, at den på samfundsvidenskab virkeliggjorte socialisme bryder sammen under trykket fra den socialistiske virkeligheds mangel på brugbar samfundsvidenskab.

Privatforlaget 2002.
To bind: 619 sider. Restoplag på ALLGOpress: Forlagspris: 199 kr.