Spring til indhold

Europa i værdighedens navn

En fortælling om fællesskab i forskellighed.

Forfatter Anders Laubjerg

Dette er en fortælling om europæernes lange rejse fra humanismen og verdensborgeren Erasmus af Rotterdam til franskmanden og europæeren Jean Monnet, maskinmesteren bag Det europæiske Fællesskab. Det er fortællingen om verdenssamfundets lange rejse frem til formuleringen af universelle menneskerettigheder omsat i juridisk gældende konventioner, dvs. frem til FN’s erklæring om, at ”alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder” og Det europæiske Fællesskabs erklæring om, at ”den menneskelige værdighed er ukrænkelig”. Europa i værdighedens navn er den gode fortælling om europæere, der søger fællesskab i forskellighed, der erklæret måler lighed med den samme målestok og som søger løsninger, der både er løsninger for os og for de andre.

Forlag: ALLGOpress, september 2022.
275 sider. Forlagspris: 199 kr.